pianos_1bosendorfer_diapo_mod_170_amboyna__049219900_1833_18072010-378×378