pianos_1bosendorfer_diapo_mod_280_blanc__031148400_1843_18072010-347×347