pianos_1bosendorfer_diapo_mod_artisan_3__087804600_1507_21072010-400×400