pianos_1bosendorfer_diapo_mod_hollein_3__025999000_1507_21072010-400×400