pianos_1bosendorfer_diapo_mod_kuhn_02__044830200_1507_21072010-400×400