pianos_1bosendorfer_diapo_mod_kuhn_03__051762900_1507_21072010-303×303