pianos_1bosendorfer_diapo_mod_kuhn_04__056193500_1507_21072010-311×311