pianos_1bosendorfer_diapo_mod_louis_xvi__009887800_1507_21072010-380×380