pianos_1bosendorfer_diapo_mod_290_blanc__015050100_1917_18072010-333×333