pianos_1bosendorfer_diapo_mod_artisan_6__006028600_1507_21072010-299×299