pianos_1bosendorfer_diapo_mod_artisan_7__010085900_1507_21072010-349×349