pianos_1bosendorfer_diapo_mod_kuhn_07__073690300_1507_21072010-322×322